Ana Sayfa İstanbul'un Büyük ve Güzel Camileri Beyazıt Camii

Beyazıt Camii

0

Kendi adıyla anılan meşhur meydanda, Beyazıt Meydanında bulunan Beyazıt Camii, 1505 yılında Sultan II.Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Beyazıt Camii gerek mimari yapısı, gerekse de tarihi önemi itibariyle İstanbul’un önemli camileri arasındadır.

Beyazıt Camii Tarihi

Camiin yapımına, kapısı üzerindeki kitabede belirtildi! gibi, H.906/M.1500 yılında başlanmış olup H.911/M.1505 yılında tamamlanmıştır. Ca­miin mimarı olarak önce Mimar Kemaleddin ve Mimar Hayreddin adları üzerinde durulmuş, daha sonraki yıllarda ise yeni bir kaynağa dayanılarak mimarın adının Yakub Şah b. Sultan Şah olduğu ileri sürül­müştür.

Bugün için kesin bir belirleme yapılmamakla birlikte, bu üç mimarın Bayezid Külliyesi’nde mimar olarak görev yaptıkları, ancak hangisinin Mimar Başı bulunduğu bilinmemektedir. Bir tahmi­ne göre, daha önce Bayezid Camii mimarı olduğu sanılan Mimar Hayreddin, burada Su Yolcu olarak çalışmıştır.

Beyazıt Camii Mimari Yapısı

Cami plan olarak, dört fil ayağı üzerindeki bir orta kubbe ile, bunu destek­leyen, mihraba göre sağ ve solundaki iki yarım kubbe ve bütün bunların  yanın­daki dörder adet yan kubbelerden oluş­maktadır. Gezinti yerinden ölçülen çapı 16.78 m. olan kubbede 20 pencere vardır ve dört köşesinden her birinde ikişer adet ol­mak üzere 8 tane ağırlık kulesi bulunmak­tadır. Yarım kubbelerde ise yedişer pence­re vardır. Bütün bu kubbe, yarım kubbe veyanlardaki dörder küçük kubbeyi sözünü ettiğimiz dört fil ayağı taşımaktadır. Fil ayakları kare şeklindedir ve yanlardan ku­laklar yapmaktadır. Her ayakta 75 cm. ka­lınlığında ve demir kenetlerle eklenen kı­sımlar, yuvarlak olan diğer kubbe kemer­lerinin hilâfına, kuzey ve güneyde sivri ke­merler meydana getirerek kubbeyi destek­lemektedir. Ayakların bugünkü ölçüsü 75 cm.lik ek kısımlar çıkarıldığında 3.40X3.40 m. dir. Böylece ek olmayan kı­sımlardaki 15.92 ve 16 m.lik ara uzaklığı, takviye edilen yanda 15.99 ve 15.96 m. gibi diğerine çok yakın ölçülere ulaşmaktadır. Bu ölçüler ve camiin her yanında rastla­nan çok doğru gönye ve diğer ölçüler devrin teknik üstünlüğünü göstermesi bakı­mından oldukça önemlidir.

Camiin mihrabı bir sanat şaheseridir. Sekiz sıra stalâktitli ve uçları püsküllü olan yedi kenarlı bir girinti halindedir. Kenarla­rın iç yüzleri yukarda sivri kemerlerle son bulmaktadır. Sade bir silmenin içinde, bur-malı sivri kemerin aynaları rumî oymalar­la süslüdür. Dönen kum saatleri, siyahlı beyazlı mermerdendir; çok zariftir. Mih­rabın üzerindeki Ayet-i Kerime’nin hattı­nın Şeyh Hamdullah‘a ait olduğu söylen­mekle birlikte, bugün böyle bir yazı bulun­mamaktadır.Mermerden olan minberin korkuluğu, ortadaki üçgeni şebekelidir. Camiin yeşil, gri, pembe ve kırmızı granitlerden meydana gelen 20 sütun üze­rinde 24 kubbeli avlusu, 18 alt ve 18 üst ol­mak üzere 36 pencereye sahiptir.Avlunun ortasında, sekiz yeşil mermer sütun üzerindeki kubbeyi IV. Murad yap­tırmıştır.Tabhâne bölümleri plân olarak, bir or­ta kubbenin iki yanında ikişer küçük kub­beden meydana gelmiştir.

Beyazıt Cami Nerede? Nasıl Gidilir?

Beyazıt Camii, birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan  tarihi yarımadada, Beyazıt Meydanında bulunmaktadır.

Ulaşım: Tarihi Beyazıt Cami’ye ulaşım için tren, tramvay, otobüs, metro gibi çok sayıda ulaşım seçeneği bulunmaktadır. 

Tramway kullanarak ulaşmak oldukça kolay, zira beyazıt durağında indikten sonra 50 metre yürüyerek camiye ulaşabilirsiniz.

İETT otobüsleri ile ulaşmakta bir o kadar kolay. Çünkü otobüs durağı ile tramway durağı yan yana.

Metro kullanarak gitmek için; Yenikapı Metro İstasyonu Durağı’nda İndikten sonra yürümeniz gereken mesafe ortalama 1 km kadar.

Beyazıt Camiine kadar gelmişken, Sultanahmet Meydanı ve hemen meydanda bulunan Sultanahmet Camii de ziyaret etmeden olmaz. Dilerseniz Fatih Camii ve Mimar Sinan’ın çıraklık eseri olarak bilinen Şehzade Camii’ni de ziyaret edebilirsiniz.

İstanbulda gezmeniz gereken  camiler için rehberimizden faydalanabilrsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz